Zapraszam na warsztat poświęcony technikom rozwoju intuicji, umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, a nawet rozwijania zdolności parapsychicznych. Nawiązuje do wielowiekowej tradycji Indian obu Ameryk, polegającej na tym, że kiedy ktoś chciał rozwiązać jakiś życiowy problem, otrzymać inspirację od duchów i przodków, udawał się na „poszukiwanie wizji” (Vision Quest), czyli starał się otrzymać podpowiedź ze strony podświadomości.

Ten mechanizm znany jest od tysięcy lat w różnych tradycjach. Starożytni Grecy udawali się na pielgrzymki do świątyń Asklepiosa, by spędzić w tamtejszych dormitoriach noc, podczas której nawiedzały ich sny, zawierające odpowiedzi. Dziś także, niektórzy biznesmeni (przezornie nie ujawniają oczywiście swoich nazwisk) korzystają z tej metody w postaci techniki inkubacji snów.

Dziesiątki artystów, naukowców, wynalazców i biznesmenów doświadczało inspirujących wizji w czasie snu, popołudniowej drzemki, chwili relaksu, które w sposób rewolucyjny zmieniały ich sposób myślenia i rozwiązywała problemy. Można tu wspomnieć: Charlesa Dickensa, Edgara Allana Poe, Williama Blake’a, Izaaka Newtona, Thomasa Alva Edisona, Alberta Einsteina, Eliasa Howe, Dymitra Mendelejewa, Augusta Kekule, Steve’a Jobsa oraz wielu, wielu innych. Dziś wiemy już w jaki sposób takie stany świadomości wywoływać metodycznie.

Podobnie jak tysiące lat wcześniej, obecnie ludzie również instynktownie „poszukują wizji”, która pomogłaby im rozwiązać problemy codziennego życia: udają się na łono natury, spacerują, wyjeżdżają w podróż, modlą się i medytują, odpoczywają w komorach deprywacyjnych (floating), korzystają z nielegalnych środków psychodelicznych itp. Na różne sposoby starają się oderwać od problemu i pobudzić swoją intuicję i podświadomość do jego rozwiązywania.

Na warsztacie „Vision Quest” zajmiemy się najbardziej skutecznymi (i legalnymi  😉 ) technikami komunikowania się z podświadomością i otwierania świadomego umysłu na pochodzące od niej informacje:

 1. Hipnagogia
 2. Synchronizacja falowa mózgu
 3. Technika Ganzfeld
 4. Image Streaming
 5. Medytacja
 6. Swobodna wizualizacja
 7. Inkubacja snów
 8. Remote viewing – zdalne widzenie (metoda wykorzystywana m.in. przez CIA do szkolenia tzw. „parapsychicznych szpiegów”)

Tak jak dawni szamani korzystali z głodówek, deprywacji sensorycznej (zakopywanie do grobu), szałasu potu, roślin halucynogennych zmieniających chemię mózgu, współcześni poszukiwacze wizji (neo-techno-szamani) stosują różne metody i współczesne technologie elektroniczne wpływające na mózg, by otworzyć się na twórczą inspirację ze strony podświadomości (a może NADświadomości).

Dzięki warsztatowi nauczysz się niezwykle skutecznych metod, dzięki którym:

 1. Nauczysz się korzystać z umiejętności twórczego rozwiązywania problemów
 2. Polepszysz swoją intuicję w codziennym życiu, biznesie, inwestycjach
 3. Doświadczysz niezwykłych, naturalnych odmiennych stanów świadomości
 4. Rozwiniesz swoją pamięć, inteligencję i zdolność racjonalnego myślenia
 5. Odkryjesz i rozwiniesz w sobie zdolności do zdalnego widzenia (ESP, PSI, remote viewing, jasnowidzenie, prekognicja itp.)

Warsztat składa się z 6 spotkań wieczornych online „na żywo” (we wtorki i piątki). Pomiędzy spotkaniami korzystać będziesz z nagrań transowych (również nagrań personalizowanych, czyli z Twoim imieniem w treści) oraz wykonywać ćwiczenia. Na spotkaniach wysłuchasz wykładów i zrobisz ćwiczenia, po których możesz zadać pytania i skonsultować swoje doświadczenia. Wszystkie spotkania online są nagrywane, a linki do zapisu spotkań rozsyłane są do uczestników treningu zaraz po zakończeniu spotkania. Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w spotkaniu online, bo np. coś mu wypadło, może je obejrzeć już godzinę później lub w dowolnym czasie. Nic zatem nikomu nie umknie. Nagrania wideo są kasowane dopiero 90 dni po zakończeniu kursu.

Najbliższy warsztat online rozpocznie się:

9 kwietnia 2024 (wtorek) godz. 20.00

Kolejne spotkania: 12, 16, 19, 23 i 26 kwietnia 2024

Koszt warsztatu – 599 zł

Na tą edycjeęnie ma już miejsc. Następna przewidywana jest w ostatnim kwartale tego roku. Zapraszam! 

Adam Bytof